Hillegom is JOGG gemeente

Gemeente Hillegom per 1 juli 2022 JOGG-gemeente

De gemeente Hillegom is sinds 1 juli 2022 aangesloten bij JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst). De JOGG-aanpak richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun leefomgeving. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en media integraal samen om gezond drinken, eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken; “de gezonde keuze, de makkelijke keuze”.

 

Samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar

De overeenkomst is aangegaan voor drie jaar en loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2025. Met de JOGG-aanpak maken we de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder.

 

Healthy Hillegom en de JOGG-aanpak

In Hillegom wordt al goed gewerkt aan preventie en gezondheid, breder dan 0-19 jaar en gezond gewicht. Met de lokale partners die gezamenlijk het leefstijlprogramma 'Healthy Hillegom' vormgeven en uitvoeren, worden de JOGG-uitgangspunten feitelijk al integraal meegenomen. Het aansluiten bij het landelijke JOGG-werknet vormt in deze dan ook meer een bekrachtiging naar elkaar toe, dat de gemeente Hillegom en JOGG dezelfde ambities en doelen nastreven. 

 

Overhandiging JOGG-gemeentebord aan wethouder J. van Rijn

Op 2 juli 2022 heeft wethouder Jan van Rijn voorafgaand aan het ‘Sport- en beweegfestival Hillegom’ het JOGG-logobord in ontvangst genomen als tastbaar bewijs voor de samenwerking (zie foto).


 

Meer informatie: Marije de Wolf, programmamanager JOGG, werkzaam bij Hillegom in Beweging/SportSupport| 023 526 03 02 | mdewolf@sportsupport.nl

Foto Album

Foto bij Hillegom is JOGG gemeente